Weduwepensioen

Dit pensioen wordt ook wel het partnerpensioen genoemd en is een pensioen dat levenslang blijft bestaan, vanaf de dag van overlijden van de pensioendeelnemer. Er zijn ook pensioensregelingen die een ANW-gat verzekering aanbieden op het leven van de pensioendeelnemer. Het kan dus mogelijk zijn dat de nabestaande niet alleen een nabestaandenpensioen ontvangt, maar ook een ANW-gat verzekering.

 

Als een persoon overlijdt, dan heeft de partner recht op een weduwepensioen van het ABP (bedrijfstakpensioenfonds). De uiteindelijke hoogte van het nabestaandenpensioen hangt af van de recentelijk situatie tijdens het overlijden en van de keuzes die er gemaakt zijn in relatie tot het pensioen. Het inkomen, de leeftijd van de overledene, de partner en de opgebouwde pensioenjaren spelen allemaal een rol. Het kan zelfs zijn dat de ex-partner (door middel van een echtscheiding) ook recht heeft op een nabestaandenpensioen.

 

Is er een partnerpluspensioen afgesloten of is het nabestaandenpensioen ingeruild voor een hoger ouderdomspensioen, dan kan ook dat zeker gevolgen hebben in relatie tot de hoogte van het weduwepensioen wat de nabestaande partner ontvangt. Wanneer een pensioendeelnemer voor het 62ste levensjaar overlijdt dan is het nabestaandenpensioen volgens de wet vijf zevende deel van het opgebouwde ouderdomspensioen bij het ABP tot die tijd. Overlijdt de pensioendeelnemer na het tweeenzestigste levensjaar maar voor het vijfenzestigste levensjaar dan is het nabestaandenpensioen vijf zevende van het daadwerkelijk opgebouwde ouderdomspensioen.


Overlijdt de pensioendeelnemer op het vijfenzestigste levensjaar of daarna dan is het nabestaandenpensioen over de opgebouwde jaren tot aan 1 januari 2004 5/7 van het ouderdomspensioen. Over de opgebouwde jaren daarna is het nabestaandenpensioen vijf veertiende van het ouderdomspensioen. Wanneer de partner van de overledene nog geen 65 jaar is dan krijgt diegene naast het nabestaandenpensioen ook nog een nabestaandenuitkering (ANW). Is de partner ouder dan 65 jaar, dan krijgt diegene naast het nabestaandenpensioen nog een AOW-uitkering.